Đơn Lập Văn và Chu Thần Lệ đóng vai cặp vợ chồng, trước đó hai người đã đóng vai cha con trong phim “Bao la vùng trời 2”