Những bộ phim TVB dự kiến phát sóng trên SCTV9 trong tháng 10/2018

Tòa án lương tâm

Thời điểm phát sóng: 8/10/2018, lúc 12h00
Số tập: 20 tập
Diễn viên: Trịnh Gia Dĩnh, Hồ Hạnh Nhi, Lý Xán Sâm, Lâm Tử Thiện, Đằng Lệ Danh, Trần Mẫn Chi, Quan Lễ Kiệt…

Đội cứu hộ sinh tử

Thời điểm phát sóng: 8/10/2018, lúc 19h00, từ thứ Hai đến thứ Sáu
Số tập: 25 tập
Diễn viên: Mã Đức Chung, Lưu Bội Nguyệt, Trương Hy Văn, Hà Quảng Bái, La Thiên Vũ, Trần Oánh…

Giải cứu khẩn cấp

Thời điểm phát sóng: 10/10/2018, lúc 21h00
Số tập: 25 tập
Diễn viên: Mã Quốc Minh, Dương Di, La Trọng Khiêm, Huỳnh Trí Văn, Viên Vỹ Hào, Trương Tuệ Văn, Huỳnh Trí Hiền, Tào Vĩnh Liêm…

Tương lai rực rỡ

Thời điểm phát sóng: 16/10/2018, lúc 11h00
Số tập: 30 tập
Diễn viên: Vạn Tử Lương, Châu Hải My, Ngô Trấn Vũ, Trương Triệu Huy, Mai Tiểu Huệ…

Hồ sơ tuyệt mật

Thời điểm phát sóng: 21/10/2018, lúc 19h00
Số tập: 30 tập
Diễn viên: La Gia Lương, Mông Gia Tuệ, Quách Tấn An, Hướng Hải Lam, Dương Di, Đường Văn Long…

Tòa án lương tâm 2

Thời điểm phát sóng: 28/10/2018, lúc 12h00
Số tập: 21 tập
Diễn viên: Trịnh Gia Dĩnh, Hồ Hạnh Nhi, Lý Xán Sâm, Lâm Tử Thiện, Tào Vĩnh Liêm, Câu Vân Tuệ, Giả Hiểu Thần, Giang Mỹ Nghi…

Thưa ngài thẩm phán

Thời điểm phát sóng: 29/10/2018, lúc 20h00, từ thứ Hai đến thứ Sáu
Số tập: 25 tập
Diễn viên: Huỳnh Trí Hiền, Quan Lễ Kiệt, Vương Quân Hinh, Lương Liệt Duy, Mạch Minh Thi…

THỤC NGHI
(Nguồn SCTV9)

Thích bài viết này, hãy LIKE fanpage của showbizchaua.com nhé!

Loading...