Những bộ phim TVB dự kiến phát sóng trên kênh SCTV9 tháng 2/2024

Những bộ phim TVB dự kiến phát sóng trên kênh SCTV9 tháng 2/2024

Bản năng
Thời lượng: 40 tập
Phát sóng từ ngày 6/2, vào lúc 18g00

Diễn viên: Trịnh Thiếu Thu, Trịnh Y Kiện, Quách Tấn An, Quách Ái Minh, Trần Tùng Linh, Cổ Cự Cơ, Hàn Mã Lợi…

Đội điều tra đặc biệt II
Thời lượng: 25 tập
Phát sóng từ ngày 8/2, vào lúc 22g00


Diễn viên: Quách Tấn An, Quách Thiện Ni, Quách Chính Hồng, Hồ Định Hân, La Trọng Khiêm, Trần Mỹ Thi, Cao Hạo Chính, Tiêu Chính Nam…

Tế Công
Thời lượng: 20 tập
Phát sóng từ ngày 10/2, vào lúc 17g00


Diễn viên: Lương Vinh Trung, Lương Tiểu Băng, Hà Bửu Sinh, Trần Thiếu Hà, Lý Long Cơ, Lư Uyển Nhân, Tần Hoàng, Hàn Mã Lợi, Bạch Nhân, Đặng Triệu Tôn, Lý Gia Đỉnh, Lê Bỉ Đắc…

Bản tôn tựu vị (Lần đầu tiên phát sóng tại Việt Nam)
Thời lượng: 20 tập
Phát sóng từ ngày 13/2, vào lúc 19g00

Diễn viên: Huỳnh Gia Lạc, Tạ Đông Mẫn, Khổng Đức Hiền, Trần Gia Tuệ, Vi Gia Hùng, Trịnh Tuyển Hi, Chân Vịnh San, Lý Thành Xương, Lê Yến San, Ngô Thuỵ Đình, Phàn Diệc Mẫn, Lâm Dĩnh Đồng…

Trạng vương chi vương (Lần đầu tiên phát sóng tại Việt Nam)
Thời lượng: 18 tập
Phát sóng từ ngày 16/2, vào lúc 21g00

Diễn viên: Vương Hạo Tín, Diêu Tử Linh, Lâm Tử Thông, Trương Đạt Minh, Trần Trinh Di, Vương Tử Hàm, Kim Cang, Trần Hạo Dân, Hải Tuấn Kiệt…

Thần thám Phúc Lộc Thọ
Thời lượng: 20 tập
Phát sóng từ ngày 17/2, vào lúc 21g00 (Thứ 7 và Chủ Nhật)

Diễn viên: Uông Minh Thuyên, Vương Tổ Lam, Nguyễn Triệu Tường, Lý Tư Tiệp, Chung Gia Hân, Trần Nhân Mỹ, Lương Tịnh Kỳ, Câu Văn Tuệ…

Bước ngoặt cuộc đời
Thời lượng: 45 tập
Phát sóng từ ngày 23/2, vào lúc 20g00


Diễn viên: La Gia Lương, Tuyên Huyên, Ôn Triệu Luân, Diệp Tuyền, Tần Bái, Lâm Phong, Hồ Hạnh Nhi, Dương Di, Hướng Hải Lam, Liêu Bích Nhi, Huỳnh Thục Nghi, Lạc Ứng Quần…

THỤC NGHI

Thích bài viết này, hãy LIKE fanpage của showbizchaua.com nhé!

Loading...