Những bộ phim TVB dự kiến phát sóng trên SCTV9 trong tháng 7/2019

Mỹ vị thiên vương

Thời điểm phát sóng: 1/7/2019, lúc 17h00
Số tập: 29
Diễn viên: Âu Dương Chấn Hoa, Quan Vịnh Hà, Cổ Thiên Lạc, Tuyên Huyên, Trương Khả Di, Thẩm Điện Hà…

Đời ca nữ

Thời điểm phát sóng: 9/7/2019, lúc 11h00
Số tập: 20
Diễn viên: Lê Minh, Trần Tùng Linh, Quan Lễ Kiệt…

Bí mật gia tộc

Thời điểm phát sóng: 15/7/2019, lúc 12h00
Số tập: 20
Diễn viên: Quách Tấn An, Ngũ Vịnh Vy, Văn Tụng Nhàn, Lê Diệu Tường…

Mười hai truyền thuyết

Thời điểm phát sóng: 15/7/2019, lúc 20h00, từ thứ Hai đến thứ Sáu
Số tập: 25
Diễn viên: Tiêu Chính Nam, Lâm Hạ Vy, Lưu Bội Nguyệt, Trương Dĩnh Khang…

Đại gia hàng xóm

Thời điểm phát sóng: 22/7/2019, lúc 19h00, từ thứ Hai đến thứ Sáu
Số tập: 25
Diễn viên: Trịnh Tắc Sĩ, Uyển Quỳnh Đan, Thiệu Mỹ Kỳ, Huỳnh Trí Văn, Lê Nặc Ý…

Kungfu Phật Sơn

Thời điểm phát sóng: 26/7/2019, lúc 21h00
Số tập: 20
Diễn viên: Nguyên Bưu, Nguyên Hoa, Lương Gia Nhân, Lưu Gia Huy, Thiệu Mỹ Kỳ…

Xứ thần tiên

Thời điểm phát sóng: 28/7/2019, lúc 19h00, thứ Bảy và Chủ Nhật
Số tập: 20
Diễn viên: Giang Hoa, Dương Tư Kỳ, Phàn Thiếu Hoàng…

Ân tình chưa phai

Thời điểm phát sóng: 29/7/2019, lúc 11h00
Số tập: 20
Diễn viên: Trịnh Tú Văn, Chung Hán Lương, Ngụy Tuấn Kiệt…

Kim ngọc mãn đường

Thời điểm phát sóng: 30/7/2019, lúc 17h00
Số tập: 40
Diễn viên: Âu Dương Chấn Hoa, Trần Diệu Anh, Trần Tùng Linh, Quách Tấn An, Giang Hoa, Lương Nghệ Linh…

ĐÔNG NGHI
(Nguồn: SCTV9)

Thích bài viết này, hãy LIKE fanpage của showbizchaua.com nhé!

Loading...