Trần Sơn Thông “dây dưa tình cảm” với Đường Muội 29 tuổi

Trong bộ phim mới Nghịch duyên do Vương Tâm Ủy làm giám chế, Trần Sơn Thông đã hò hẹn với Đường Muội 29 tuổi và đây cũng là sự phối hợp mới mà anh trông chờ.

Trong phim, Trần Sơn Thông và Đường Muội có tuyến dây tình cảm, nhưng năm nay Trần Sơn Thông 40 tuổi, trong khi đó Đường Muội chỉ mới 29 tuổi. Khi được hỏi, đối phương đóng cặp với anh có quá trẻ, quá nhí nhảnh không? Trần Sơn Thông liền hỏi ngược lại: “Trông tôi không trẻ sao? Thật ra, không cần suốt ngày gặp Huỳnh Trí Văn, Diêu Tử Linh là được rồi, lần này đóng cặp với Đường Muội, cặp đôi mới sẽ mang lại nhiều bất ngờ hơn”.

NHƯ ÂN