Những bộ phim TVB dự kiến phát sóng trên kênh SCTV9 tháng 3/2022

Ông bố vợ
Thời lượng: 20 tập
Phát sóng từ ngày 1.3, vào lúc 20g00


Diễn viên: Trịnh Thiếu Thu, Diệp Đồng, Diệp Tuyền, Mã Quốc Minh, Lê Diệu Tường, Đằng Lệ Danh, Thang Doanh Doanh…

Mái ấm gia đình P4 (từ tập 1381)
Thời lượng: 120 tập
Phát sóng từ ngày 6.3, vào lúc 17g00

Diễn viên: La Lạc Lâm, Lưu Đan, Đằng Lệ Danh, Lữ Tuệ Nghi, Trương Cảnh Thuần, Lâm Thục Mẫn, Hứa Gia Kiệt, Tô Vận Tư…

Khu vực tuần tra
Thời lượng: 20 tập
Phát sóng từ ngày 6.3, vào lúc 17g00


Diễn viên: Lữ Tụng Hiền, Vương Hỷ, Trần Tuệ San, Ngô Ỷ Lợi, Quảng Văn Tuân, Vi Gia Hùng…

ID tinh anh
Thời lượng: 30 tập
Phát sóng từ ngày 11.3, vào lúc 12g00


Diễn viên: Quách Tấn An, Mông Gia Tuệ, Tào Vĩnh Liêm, Khương Đại Vệ, Đường Thi Vịnh, Trần Quốc Bang, Đặng Kiện Hoằng, Lương Tịnh Kỳ…

Chân tướng
Thời lượng: 25 tập
Phát sóng từ ngày 12.3, vào lúc 18g00


Diễn viên: Dương Di, Trần Triển Bằng, Huỳnh Hạo Nhiên, Đường Thi Vịnh, Mã Quốc Minh, Nguyễn Triệu Tường…

Thiên luân
Thời lượng: 40 tập
Phát sóng từ ngày 22.3, vào lúc 20g00

Diễn viên: Quan Lễ Kiệt, Lê Tư, Lâm Gia Hoa, Quách Ái Minh, Thái Thiếu Phân, Hứa Thiệu Hùng, Trương Dực…

Duyên nợ
Thời lượng: 20 tập
Phát sóng từ ngày 29.3, vào lúc 11g00

Diễn viên: Lâm Gia Đống, Viên Khiết Doanh, Lê Diệu Tường, Quan Bảo Tuệ, Hà Bửu Sinh, Thang Doanh Doanh…

THỤC NGHI

Thích bài viết này, hãy LIKE fanpage của showbizchaua.com nhé!

Loading...