nhập ngũ

  • Mir nhập ngũ

    Hôm nay (14/7/2016), Mir (một thành viên nhóm MBLAQ) chính thức nhập ngũ. Phát biểu trước khi nhập ngũ,…

error: