MV Father của Psy – Một MV cảm động về cha

MV Father của Psy đã đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc tại Trung Quốc trên trang QQ.