Những bộ phim TVB dự kiến phát sóng trên kênh SCTV9 tháng 9/2020

Nợ tình chưa phai

Thời lượng: 20
Phát sóng từ ngày 3.9, lúc 11g00
Diễn viên: Lữ Tụng Hiền, Từ Hào Oanh, Phó Minh Hiến, Ngụy Tuấn Kiệt, Lâm Gia Đống…

Thần y Hoa Đà

Thời lượng: 20
Phát sóng từ ngày 13.9, lúc 21g00
Diễn viên: Lâm Văn Long, Huỳnh Nhật Hoa, Doãn Dương Minh, Ngũ Vịnh Vy…

Cảnh sát cơ động (lần đầu tiên phát sóng)

Thời lượng: 2
Phát sóng từ ngày 14.9, lúc 19g00 (thứ hai – thứ ba)
Diễn viên: Dương Minh, Thái Tư Bối, Trương Đạt Luân, Ngũ Phú Kiều, Dương Triều Khải, Hồ Vị Khang…

Lúc tình yêu đến (phần 2)

Thời lượng: 3
Phát sóng từ ngày 16.9, lúc 19g00 (thứ ba – thứ sáu)
Diễn viên: Xa Thi Mạn, Mã Quốc Minh, Huỳnh Thúy Như,  Châu Bách Hào, Huỳnh Hạo Nhiên…

Lực lượng đặc biệt

Thời lượng: 22
Phát sóng từ ngày 19.9, lúc 12g00
Diễn viên: Ngô Nghị Tưởng, Trần Hạo Dân, Thiệu Mỹ Kỳ, Lê Diệu Tường, Tô Ngọc Hoa, Hồng Thiên Minh…

Thâm cung nội chiến 2 (lần đầu tiên phát sóng)

Thời lượng: 30
Phát sóng từ ngày 21.9, lúc 19g00 (thứ hai – thứ sáu)
Diễn viên: Đặng Tụy Văn, Trần Hào, Thái Thiếu Phân, Ngũ Vịnh Vy, Huỳnh Đức Bân, Quan Lễ Kiệt, Tào Vĩnh Liêm, Dương Tú Huệ…

Phố người Hoa (phát sóng độc quyền)

Những bộ phim TVB dự kiến phát sóng trên kênh SCTV9 tháng 9/2020

Thời lượng: 30
Phát sóng từ ngày 21.9, lúc 20g00 (thứ hai – thứ sáu)
Diễn viên: Nguyên Thu, Trần Triển Bằng, Đường Thi Vịnh, Ngũ Doãn Long, Diêu Tử Linh, Trần Sơn Thông, Ngũ Doãn Long, Vương Quân Hinh, Lưu Dĩnh Tuyền…

Định mệnh

Thời lượng: 20
Phát sóng từ ngày 23.9, lúc 11g00
Diễn viên: Lý Khắc Cần, Đằng Lệ Danh, Lương Vinh Trung, Mai Tiểu Huệ…

Thế giới ảo

Thời lượng: 20
Phát sóng từ ngày 23.9, lúc 17g00
Diễn viên: Tần Bái, Lê Diệu Tường, Quách Thiện Ni, Tôn Diệu Uy, Dương Tư Kỳ, Dương Tú Huệ, Hàn Mã Lợi…

THỤC NGHI

Thích bài viết này, hãy LIKE fanpage của showbizchaua.com nhé!

Loading...