Những bộ phim TVB dự kiến phát sóng trên SCTV9 trong tháng 4/2019

Hành động liêm chính 2016

Thời điểm phát sóng: Lúc 20h00, bắt đầu từ ngày 1/4/2019
Số tập: 5
Diễn viên: Mã Quốc Minh, Trần Triển Bằng, Đường Thi Vịnh, Giang Mỹ Nghi, Lê Nặc Ý, Phó Gia Lợi, Diêu Tử Linh…

Trí dũng song hùng

Thời điểm phát sóng: Lúc 12h00, bắt đầu từ ngày 3/4/2019
Số tập: 30
Diễn viên: Lâm Bảo Di, Trần Hạo Dân, Quách Khả Doanh, Dương Di, Mã Đức Chung…

Cư gia binh đoàn

Thời điểm phát sóng: Lúc 21h00, bắt đầu từ ngày 5/4/2019
Số tập: 20
Diễn viên: Uông Minh Thuyên, Hạ Vũ, Trịnh Gia Dĩnh, Liêu Bích Nhi, Huỳnh Trí Văn, Tào Vĩnh Liêm…

Cảnh sát thép

Thời điểm phát sóng: Lúc 20h00, bắt đầu từ ngày 8/4/2019
Số tập: 30
Diễn viên: Huệ Anh Hồng, Viên Vỹ Hào, Dương Minh, Thái Tư Bối…

Cửu âm chân kinh

Thời điểm phát sóng: Lúc 18h00, bắt đầu từ ngày 14/4/2019
Số tập: 20
Diễn viên: Khương Đại Vệ, Lương Bội Linh, Trương Trí Lâm, Quan Bảo Tuệ…

Cơ hội mong manh

Thời điểm phát sóng: Lúc 11h00, bắt đầu từ ngày 14/4/2019
Số tập: 25
Diễn viên: Thẩm Điện Hà, Viên Khiết Doanh, Văn Tụng Nhàn, Trịnh Gia Dĩnh…

Tìm lại chính mình

Thời điểm phát sóng: Lúc 19h00, bắt đầu từ ngày 15/4/2019
Số tập: 18
Diễn viên: Huỳnh Trí Văn, Viên Vỹ Hào, Trần Chí Sâm, Quách Tử Hào…

Hương sắc tình yêu

Thời điểm phát sóng: Lúc 17h00, bắt đầu từ ngày 17/4/2019
Số tập: 25
Diễn viên: Ngô Khải Hoa, Trần Tuệ San, Lâm Phong, Mã Đức Chung, Đằng Lệ Minh…

Người kế nghiệp

Thời điểm phát sóng: Lúc 21h00, bắt đầu từ ngày 25/4/2019
Số tập: 32
Diễn viên: Mã Tuấn Vỹ, Dương Di, Thiệu Mỹ Kỳ, Mạch Trường Thanh, Đường Thi Vịnh…

ĐÔNG NGHI
(Nguồn: SCTV9)

Thích bài viết này, hãy LIKE fanpage của showbizchaua.com nhé!

Loading...