Những bộ phim TVB dự kiến phát sóng trên SCTV9 trong tháng 6/2019

Người hùng blouse trắng

Thời điểm phát sóng: Lúc 20h00, bắt đầu từ ngày 10/6/2019
Số tập: 25
Diễn viên: Quách Tấn An, Mã Quốc Minh, Đường Thi Vịnh, Lý Giai Tâm, Trương Hy Văn, Hà Quảng Bái…

Ván bài gia nghiệp

Thời điểm phát sóng: Lúc 17h00, bắt đầu từ ngày 11/6/2019
Số tập: 20
Diễn viên: Trương Trí Lâm, Hồ Hạnh Nhi, Dương Di, Tạ Thiên Hoa, Lưu Tùng Nhân, Lư Hữu Tuệ, Lư Uyển Nhân…

Vượt rào

Thời điểm phát sóng: Lúc 11h00, bắt đầu từ ngày 19/6/2019
Số tập: 20
Diễn viên: La Gia Lương, Uyển Quỳnh Đan, Tô Ngọc Hoa, Hồ Hạnh Nhi, Tạ Thiên Hoa…

Giải mã nhân tâm 2

Thời điểm phát sóng: Lúc 12h00, bắt đầu từ ngày 20/6/2019
Số tập: 25
Diễn viên: Phương Trung Tín, Mông Gia Tuệ, Dương Di, Huỳnh Trí Hiền, Tiêu Chính Nam, Trần Nhân Mỹ, Trần Quốc Bang, Tưởng Chí Quang…

Khôi phục giang sơn

Thời điểm phát sóng: Lúc 19h00, bắt đầu từ ngày 23/6/2019
Số tập: 20
Diễn viên: Trần Hạo Dân, Văn Tụng Nhàn, Dương Di, Mạch Trường Thanh…

Tây Du Ký 2

Thời điểm phát sóng: Lúc 18h00, bắt đầu từ ngày 24/6/2019
Số tập: 42
Diễn viên: Trần Hạo Dân, Giang Hoa, Lê Diệu Tường, Mạch Trường Thanh, Quách Chính Hồng…

Ngày tốt lành

Thời điểm phát sóng: Lúc 19h00, bắt đầu từ ngày 24/6/2019
Số tập: 20
Diễn viên: Trần Vỹ, Huỳnh Trí Hiền, Trương Đạt Luân, Quách Tử Hào…

Đại dược phường

Thời điểm phát sóng: Lúc 21h00, bắt đầu từ ngày 26/6/2019
Số tập: 30
Diễn viên: Trần Triển Bằng, Chung Gia Hân, Huỳnh Hạo Nhiên, Đường Thi Vịnh, Dương Tư Kỳ, Nhạc Hoa…

ĐÔNG NGHI
(Nguồn: SCTV9)

Thích bài viết này, hãy LIKE fanpage của showbizchaua.com nhé!

Loading...